Cechy duchwości - Katolickie Stoważyszenie Młodzieży


Cechy duchowości KSM:

1. Katolickość

Na swojej drodze życia podążamy kierując się wskazówkami z Pisma Świętego. Uczestniczymy w Liturgii by wzrastać ku Bogu oraz zachowujemy Tradycję Kościoła.

2. Formacja podstawą działania

Pracujemy razem tworząc grupę, społeczność. Dzięki temu jesteśmy w stanie nawzajem rozwijać się oraz wspierać innych.

3. Integralność

Staramy się nauczyć żyć tym co wyniesiemy z naszej wspólnoty.