Dekalog KSM-owicza - Katolickie Stoważyszenie Młodzieży


Dekalog KSM-owicza:

I Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku,

II Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie,

III Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce,

IV Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty,

V Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej,

VI Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim,

VII Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny,

VIII Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny,

IX Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj,

X Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.