Działania -


Tematyka spotkań

... na modlitwie

I niedziela miesiąca

Szkoła modlitwy

... z Biblią

II niedziela miesiąca

,,Smakowanie" Słowa Bożego

... we wspólnocie

III niedziela miesiąca

O szczęściu w relacjach

... z miłością

IV niedziela miesiąca

Integracja

... z człowiekiem

V niedziela miesiąca

Moc świadectwa