Misja -


Naszą misją jako stowarzyszenie młodych jest przede wszystkim duchowy rozwój mający na celu właściwie przygotować nas w etap dorosłego życia. Kierujemy się zasadami Kościoła Katolickiego. Działamy razem, nawzajem siebie wspierając jak i również wyciągamy pomocną dłoń w stronę innych spoza naszej wspólnoty.

Naszym hasłem przewodnim są słowa św. Stanisława Kostki:

„Do wyższych rzeczy jestem stworzony”

Dowiesz się więcej na:

http://ksm.org.pl/