Symbolika - Katolickie Stoważyszenie Młodzieży


Godło:

Godłem stowarzyszenia jest orzeł wraz z krzyżem na żółtym tle. Znalezione obrazy dla zapytania ksm logo

* Kolor żółty - Kościół Katolicki,

* Kolor biały i czerwony - barwy narodowe,

* Kolor niebieski - wewnętrzna więź z Matką Najświętszą.


Hymn Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży:

Hej do apelu stańmy wraz
Budować Polskę nową!
Ojczyzna wolna wzywa nas
Do pracy ręką głową
Nie wydrze nam jej żaden wróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Młodzieży Polskę nową twórz
Potężną Bogu miłą
Gdy z nami Bóg przeciw nam któż
On jest najwyższą siłą
Zwyciężym znój i stromość dróg
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Sztandarem naszym będzie Krzyż
Co ojców wiódł do chwały
I nas powiedzie także wzwyż
Gdzie buja orzeł biały
Ojczyźnie spłacim święty dług
Tak nam dopomóż Bóg! (bis)


Patronami naszego stowarzyszenia są: św. Stanisław Kostka oraz bł. Karolina Kózkówna.


Hasło i pozdrowienie:
Kluczowym słowem jest wyraz ,,Gotów!". Oznacza to, że każdy ksm- owicz jest gotowy poświęcić swoje siły w imię Pana Boga oraz Ojczyzny.


Na zakończenie spotkań zawsze wymawiamy słowa:

„Przez cnotę naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów? „ odzew: „ Gotów! „.